Sídlo (geografická jednotka)

Sídlo alebo sídelný útvar[chýba zdroj] je základná jednotka osídlenia, ktorá je charakterizovaná buď ako miesto s (trvalým alebo dočasným) obytným zariadením pre človeka, alebo ako teritoriálne ucelený a kompaktný areál pozostávajúci z týchto sídelných jednotiek (napr. v rámci systému klasifikácie územnoštatistických jednotiek NUTS hierarchia NUTS V – obec).[1]

Definície

upraviť
  • Koloman Ivanička (1983): „Každé miesto na zemskom povrchu, na ktorom je obytné zariadenie pre človeka.“[2]
  • Ľudovít Mičian a František Zatkalík (1984): „Teritoriálne ucelený a kompaktný areál koncentrácie obyvateľstva so všetkými nevyhnutnými podmienkami a zariadeniami pre život, prácu a odpočinok ľudí.“[3]
  • Český Geografický terminologický slovník (1982): „Zoskupenie sídelných jednotiek ako priestorov trvalého alebo dočasného pobytu človeka, v ktorom prespáva, pracuje, príp. prechováva svoje náradie a zásoby.“[4]

Referencie

upraviť
  1. Sloboda, Dušan (2006), Slovensko a regionálne rozdiely : Teórie, regióny, indikátory, metódy, Bratislava: Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, str. 21, http://www.konzervativizmus.sk/upload/pdf/Slovensko_a_regionalne_rozdiely.pdf 
  2. Ivanička, Koloman (1983), Základy teórie a metodológie socioekonomickej geografie, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, OCLC 489663959 . Zdroj: Machová, Zora; Tremboš, Peter (1995), „sídlo“, Terminologický slovník : Vybrané termíny používané v geografii, ekológii a environmentalistike, Bratislava: Univerzita Komenského, str. 62, ISBN 8022307920 
  3. Mičian, Ľudovít; Zatkalík, František (1984), Náuka o krajine a starostlivosť o životné prostredie, Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského . Zdroj: Machová, Zora; Tremboš, Peter (1995), „sídlo“, Terminologický slovník : Vybrané termíny používané v geografii, ekológii a environmentalistike, Bratislava: Univerzita Komenského, str. 62, ISBN 8022307920 
  4. Havralant, Miroslav; Buzek, Ladislav; Wahla, Arnošt; Vencálek, Jaroslav (1982), „sídlo“, Geografický terminologický slovník, Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě, str. 203, OCLC 749409082 

Iné projekty

upraviť