Saffárovci bola perzská dynastia, ktorá vládla v rokoch 861 – 1383 v Chorasáne a časti Transoxanie, na území dnešného severného Iránu a Afganistanu.

Územie ovládané Saffárovcami v čase najväčšieho vplyvu na prelome 9. a 10. storočia.

Dynastiu založil bývalý meditepec (saffár) menom Ja`kúb, ktorý ako vojenský veliteľ ovládol oblasť Seistanu a začal ovládané územie rozširovať smerom na západ. Dobyl Chorásán a ukončil v ňom vládu dynastie Táhirovcov, časti dnešného Pakistanu a západného Iránu skoro po Bagdad.

Už v roku 900 jeho brata a následníka `Amra porazili Sámánovci a musel sa vzdať Chorásánu. Ďalší Saffárovci boli obmedzení na územie Seistanu a boli vazalmi Sámánovcov.

Členovia dynastie upraviť