Salaš

rozlišovacia stránka

Salaš môže byť:

 • v pastierstve[1][2][3][4]:
  • základná výrobná a hospodárska jednotka (t. j. farma) pasenia hospodárskych zvierat (najmä oviec) v letnom kŕmnom období vo vzdialenejších pastvinách v Karpatoch (v širšom zmysle aj inde, napr. v Alpách[5]), tvorená (pri chove oviec) najmä ohradou (t.j. košiarom), kolibou (t. j. chatou pre pastierov), senníkmi a honelnicou, spravidla vrátane samotných zvierat a ovčiarov, pozri salaš (farma)
  • regionálne:
   • ovčiarska/valaská koliba, pozri pod koliba (stavba)
   • ustajňovací priestor pre ovce blízko obydlia (zimná ovčiareň, letná ohrada)
   • neohradené miesto, kde sa stádo ponecháva cez obed
  • salašný spolok príslušiaci k jednej farme
  • chotárna maštaľ alebo chotárny ovčinec, pozri pod maštaľ a ovčinec
 • v dávnej slovenčine aj: hostinec, prístrešok[6][1][4]
 • hovorovo: pohostinstvo s typickými slovenskými jedlami[7], pozri salaš (pohostinstvo)
 • osada v Skalici, pozri Salaš (Skalica)
 • lokalita v obci Uhrovec, pozri pod Uhrovec
 • v Česku:
 • v Srbsku:
 • v Rumunsku: Sălaj (v oboch významoch)

Referencie

upraviť
 1. a b Salaš. In: Elektronická encyklopédia. Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom dostupné online
 2. salaš. In: Pyramída. S. 5161
 3. E-GO, s.r.o. (www.e-go.sk). salaš [online]. uluv.sk, [cit. 2018-01-17]. Dostupné online.
 4. a b salaš. In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
 5. salaš In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 6. R – S. Praha: Československý kompas, 1932
 6. salaš. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 7. salaš. In: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003 dostupné online
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.