Salmonela (lat. Salmonella) je rod gram-negatívnych, fakultatívne anaeróbnych tyčinkovitých baktérií, patriacich do čeľade Enterobacteriacae a radu Enterobacteriales. Rod Salmonella bol pôvodne z čeľade vyčlenený mikrobiológmi-lekármi a združoval baktérie, ktoré vyvolávali choroby ľudí i zvierat, mali príbuzné biochemické vlastnosti a antigény. Členenie rodu bolo opakovane revidované, donedávna boli jednotlivé sérotypy považované za samostatné druhy. Genetická analýza však dokázala, že rod obsahuje t.č. jediný známy druh, Salmonella enterica, ktorý sa člení na viacero poddruhov.[1]

Salmonela
SalmonellaNIAID.jpg
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Salmonella
Synonymá
Salmonely
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Nomenklatúra podľa Tindalla a spol. uvádza súčasný zoznam druhov a poddruhov a ich synoným (podľa IUMS 2002), vrátane staršej taxonomickej interpretácie (Le Minor, Popoff (1987) a Reeves (1989)). Mená sú uvádzané v abecednom poradí:[2]

  • Salmonella bongori (homotypické synonymá Salmonella enterica subsp. bongori a Salmonella choleraesuis subsp. bongori)
  • Salmonella enterica (heterotypické synonymum Salmonella choleraesuis)
  • Salmonella enterica subsp. arizonae (homotypické synonymá Salmonella arizonae a Salmonella choleraesuis subsp. arizonae)
  • Salmonella enterica subsp. diarizonae (homotypické synonymum Salmonella choleraesuis subsp. diarizonae)
  • Salmonella enterica subsp. enterica (heterotypické synonymá Salmonella choleraesuis subsp. choeraesuis, Salmonella enteritidis, Salmonella paratyphi, Salmonella typhi a Salmonella typhimurium).
  • Salmonella enterica subsp. houtenae (homotypické synonymum Salmonella choleraesuis subsp. houtenae)
  • Salmonella enterica subsp. indica (homotypické synonymum Salmonella choleraesuis subsp. indica)
  • Salmonella enterica subsp. salamae (homotypické synonymum Salmonella choleraesuis subsp. salamae)

18. marca 2005 bol publikovaný nový druh, Salmonella subterranea, ktorý sa však pre blízku príbuznosť s Escherichia hermannii do rodu Salmonella de facto nepatrí.[2]

ReferencieUpraviť

  1. BEDNÁŘ, Marek; SOUČEK, Andrej; VÁVRA, Jiří. Lekařská speciální mikrobiologie a parazitologie. Praha : Triton, 1994. ISBN 80-901521-4-7. Kapitola rod Salmonella, s. 90. (česky)
  2. a b EUZÉBY, J.P.. List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature - Genus Salmonella [online]. [Cit. 2011-08-29]. Dostupné online. (anglicky)