Selanka (literatúra)

literatúra

Selanka alebo idyla je lyrická báseň menšieho rozsahu, ktorej námetom je vidiecky, najmä pastiersky život. Obraz života je spravidla idealizovaný. Selanka má svoj pôvod v antickej literatúre (Teokritos) a zanikla v období preromantizmu. Na Slovensku selanky písal Ján Hollý, Bohuslav Tablic, Juraj Palkovič, Pavol Jozef Šafárik a Karol Kuzmány.