Semióza (gr. semiósis) je semiosis - konkrétny znakový proces, v ktorom niečo funguje ako znak.

Semióza je zložený jav: niečo sa stáva znakom, funguje ako znak a chápe sa ako znak. Semíóza je proces prestupovania sa podprocesu pôsobenia vehikula ako znaku, designovania, účinkovania na príjemcu a prijímania znaku. V semióze vystupuje vehikulum, designát, interpretans a interpret. Semióza je predmetom semiotiky.

Semióza podľa Vilmosa Voigta je konkrétny znakový proces, v ktorom niečo funguje ako znak. V skutočnosti ide o zložený jav: niečo sa stáva znakom, funguje ako znak a chápe sa ako znak. Semióza má charakter komunikácie. V liste napísanom písacím strojom sa použili slová, pismená - to patrí do semiózy. Istá skutočnosť môže byť súčasťou semiózy len vtedy, ak je schopná stať sa znakom, fungovať ako znak a byť prijímaná ako znak.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.