Signálny zväzok

Signálny zväzok v Registračných protokoloch agentúrnych a operatívnych zväzkov Štátnej bezpečnosti bol vedený na osoby podozrivé z trestnej činnosti (činnosti proti komunistickému právnemu poriadku). Jeho cieľom bolo „preverenie signálu“, t. j. potvrdenie alebo vyvrátenie podozrenia.

Nejde o zväzok tajného spolupracovníka a bol založený bez vedomia preverovanej osoby.