Skupina Svetovej banky

Skupina Svetovej banky (anglicky The World Bank Group) je zoskupenie piatich úzko prepojených inštitúcii. Dve organizácie, Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development IBRD) a Medzinárodná asociácia pre rozvoj (International Development Association - IDA), sú zastrešené termínom Svetová banka. Ďalšími troma organizáciami sú Medzinárodná finančná korporácia (International Finance Corporation - IFC), Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (Multilateral Investment Guarantee Agency - MIGA) a Medzinárodné centrum pre riešenie investičných sporov (Interantional Centre for Settlement of Investment Disputes). Všetkých päť sa špecializuje v rôznych oblastiach rozvoja, ale spolu využívajú komparatívnu výhodu vzájomnej spolupráce, aby dosilahli spoločný cieľ, a to zníženie chudoby.

Prezidentom Skupiny Svetovej banky je tradične zástupca z USA (v Medzinárodnom menovou fonde je to Európan). Od júla 2007 je prezidentom Robert. B. Zoellick. Sídlo Skupiny Svetovej banky sa nachádza v hlavnom meste USA, vo Washingtone D.C.

Externé odkazy upraviť