Sky Atlas 2000.0 je súbor 26 hviezdnych máp, na ktorých je v mierke 1˚ = 1 cm v súradnicovej sústave pre ekvinokcium 2000,0 zobrazená celá hviezdna obloha.

Obsahuje hviezdy do hviezdnej veľkosti 8,0. Je rozšírením hviezdneho atlasu Atlas Coeli Skalnaté Pleso 1950.0, ktorý rozširuje o 0,25 hviezdnej veľkosti a je opravený na nové ekvinokcium. Z Atlasu Coeli bol prevzatý aj spôsob nákresu. Autorom atlasu je W. Tiron. Atlas obsahuje 43 000 hviezd a vydala ho Sky Publishing Corporation v meste Cambridge v Spojených štátoch v roku 1983.