Slavkovský potok (prítok Popradu)

prítok Popradu

Slavkovský potok je tatranský potok, pretekajúci centrálnou časťou okresu Poprad.[1] Je to ľavostranný prítok Popradu, meria 16,3 km a je tokom IV. rádu. Na hornom toku preteká Slavkovskou dolinou, v Popradskej kotline sa hlavné koryto na niekoľkých úsekoch rozvetvuje. Na dolnom toku sa výraznejšie vlní.

Slavkovský potok
potok
Zdrojnica Vysoké Tatry
Ústie Poprad
Dĺžka 16,3 km
Povodie Poprad
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 3-01-02-041,-043,-045
Číslo recipienta 3-01-02-1694
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Potok pramení vo Vysokých Tatrách na južnom svahu Slavkovskej kopy (2 345,8 m n. m.) v nadmorskej výške približne 2 100 m n. m.

Smer toku

upraviť

Na hornom toku severojužný, na juhozápadnom úpätí Sennej kopy (1 848,1 m n. m.) sa stáča na juhovýchod, po sútoku so Štiavnikom sa oblúkom stáča a na krátkom úseku tečie na východ. Cez obec Veľký Slavkov ďalej pokračuje juhovýchodným smerom, napokon tečie k ústiu viac-menej na východ.

Geomorfologické celky

upraviť

Prítoky

upraviť
  • pravostranné: prítok z oblasti Žakovskej poľany, z oblasti Lósov, Červený potok, prítok z oblasti Dlhých lúk
  • ľavostranné: prítok z južného svahu Sennej kopy (1 848,1 m n. m.), zo severovýchodného svahu Sennej kopy, z oblasti Veľkého jazyka, Štiavnik, Burich (711,9 m n. m.), prítok prameniaci južne od kóty 827,2 m a Piesočný potok

Slavkovský potok ústi do Popradu na východnom okraji intravilánu Matejoviec v nadmorskej výške približne 653 m n. m.

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-12-25]. Dostupné online.