Slnečná atmosféra

Slnečná atmosféra je vonkajšia časť Slnka, ktorú možno pozorovať zo Zeme a ktorú tvoria žeravé plyny. Spodná vrstva, fotosféra, ktorá vysiela prevažnú časť žiarenia, má teplotu asi 5500 ˚C. Obklopuje ju redšia, ale teplejšia chromosféra. Vonkajší obal Slnka, slnečná koróna, prechádza do medziplanetárneho priestoru. Na povrchu Slnka a v jeho atmosfére prebiehajú prudké turbulentné pohyby plynov, ktoré zo Zeme pozorujeme ako zmeny slnečnej aktivity (škvrny, flokuly, erupcie, protuberancie).

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.