Flokula alebo chromosférická flokula, pláž[1] je malý (okolo 30 tisíc km) a jasný útvar v slnečnej chromosfére. Vzniká v mladých aktívnych oblastiach Slnka, nad fakulami.

Tieto dlhé žiariace oblasti možno pozorovať v silných chromosférických spektrálnych čiarach a v čiarach prechodnej oblasti.[1] Existujú od vzniku aktívnej oblasti až po jej zánik, kým zostatkové magnetické polia aktívnej oblasti nesplynú s pozadím. Najjasnejšie a najhustejšie flokuly nemajú viditeľnú štruktúru, staršie však majú jemnú štruktúru pozostávajúcu zo svetlých vlákien s dĺžkou asi 800 km a tmavých miest medzi nimi s rozmerom okolo 1 200 km. Tieto štruktúry sa nazývajú flokulové granuly a pravdepodobne súvisia s granuláciou fotosféry. Pri pozorovaní zo Zeme sú od seba flokuly vzdialené asi 1,5 oblúkovej sekundy, ich uhlové rozmery sú okolo jednej oblúkovej sekundy. Pre porovnanie, uhlový priemer celého slnečného kotúča je 1919 oblúkových sekúnd.

Nad flokulami sa nachádza zhustené miesto v slnečnej koróne – koronálna kondenzácia.

Referencie

upraviť
  1. a b Súpis termínov z astronómie. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Matica Slovenská), 2014, roč. 48, čís. 2, s. 79. Dostupné online [cit. 2017-07-21]. ISSN 0023-5202.