Aktívna oblasť (Slnko)

Aktívna oblasť je označenie oblasti na Slnku, v ktorej sa vplyvom silných lokálnych magnetických polí prejavuje výrazná slnečná činnosť. Zo začiatku vznikajú flokulové polia, v ktorých sa neskôr objavujú slnečné škvrny, krátko trvajúce protuberancie, slnečné erupcie, eruptívne protuberancie, koronálne kondenzácie a ďalšie prejavy slnečnej činnosti. Všetky tieto prejavy sú dočasné (niekoľko hodín až niekoľko mesiacov) a v aktívnej oblasti možno opäť pozorovať pokojnú slnečnú atmosféru. Protuberancie, ktoré v aktívnych oblastiach vznikajú, môžu trvať dlhý čas i po rozpade aktívnej oblasti. Zvýšené ultrafialové a röntgenové žiarenie aj zvýšený tok častíc z aktívnych oblastí ovplyvňujú medziplanetárne prostredie i procesy v zemskej atmosfére.