Slovenské ľudové noviny

Slovenské ľudové noviny bol týždenník, ktorý vychádzal v Bratislave na začiatku 20. storočia.

Titulná strana Slovenských ľudových novín zo 4. augusta 1911

Noviny vychádzali týždenne, každý piatok v Bratislave, od roku 1910 do 1918. Od 2. decembra 1912 ako orgán Slovenskej ľudovej strany. Ich vydavateľom bol Nakladateľský, kníhkupecký spolok, úč. spol. v Bratislave. Noviny tlačila Kníhtlačiareň Kat. lit. spolku v Bratislave, od r. 1915 Páznamyova lit. úč. spol. v Bratislave.

Zodpovedný redaktorUpraviť

PeriodicitaUpraviť

Noviny začali vychádzať 15. apríla 1910 ako pokračovanie s výhradou Ľudových novín v Skalici.

 • 1910 – I. roč. – 38 čís. – po 8 – 10 – 12 str.
 • 1911 – II. roč. – 52 čís. – po 8 str.
 • 1912 – III. roč. – 52 čís. – po 8 – 10 str.
 • ...
 • 1915 – VI. roč. – 52 čís. – po 4 – 6 str.
 • ...
 • 1918 – IX. roč. – 53 čís. – po 4 str.
 • 1919 - X. roč. - 38 č. - po 4-6 s.
 • 1920 - XI. roč. - 51 č. - po 4 s.
 • 1921 - XII. roč. - 51 č. - po 4-6 s.
 • 1922 - XIII. roč. - 52 č. - po 4-6 s.
 • 1923 - XIV. roč. - 46 č. - po 4 s.
 • 1924 - XV. roč. - 51 č. - po 4-6 s.
 • 1925 - XVI. roč. - 52 č. - po 4-6 s.
 • 1926 - XVII. roč. - 53 č. - po 4-6 s.
 • 1927 - XVIII. roč. - 52 č. - po 4 s.
 • 1928 - XIX. roč. - 52 č. - po 4 s.
 • 1929 - XX. roč. - 53 č. - po 4-8 s.
 • 1930 - XXI. roč. - 16 č. - po 4 s. - vychádzali do 25. apríla 1930

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

 • SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ NOVINY. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Zost. Michal Potemra. Martin : Matica slovenská, 1958. 145 s.
 • SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ NOVINY. In: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 - 1938. Zost. Kipsová et al. Martin : Matica slovenská, 1968. 1074 s.