Slovník cudzích slov (Hollý)

Slovník cudzích slov je slovník cudzích slov (majúci však čiastočne aj charakter náučného slovníka) stredného rozsahu s popularizačným zameraním, ktorý vyšiel v roku 1953 vo vydavateľstve Tatran. Napísala ho redakčná rada s kolektívom pomocníkov, pod vedením Antona Hollého a Ľudovíta Zúbeka.

Slovník obsahuje 16 000 hesiel a 1054 strán. Hlavnou pomôckou pri jeho zostavovaní bol ruský slovník Slovar innostrannych slov (doslova: Slovník cudzích slov) a čiastočne maďarský slovník Idegen szavak szótára (doslova: Slovník cudzích slov).