Slowfox alebo slow-fox alebo pomalý foxtrot je pomalý foxtrot, z ktorého tiež vznikol. Foxtrot bol po prvýkrát uvedený v Európe tesne pred prvou svetovou vojnou. Názov tanca údajne pochádza z mena tanečníka a komika Harryho Foxa, ktorý ako prvý predviedol „špeciálne“ bežané kroky. Na počiatku bol slowfox vášnivý tanec s rýchlymi a pomalými pohybmi. Európskym lektorom sa však nepáčil jeho divoký charakter a začali ho štandardizovať a spomaľovať.

Slowfox

Slowfox sa často označuje ako najťažší štandardný tanec. Mnohí hovoria, že ak zvládnete zatancovať slowfox, máte dobré predpoklady na zatancovanie ostatných štandardných tancov. Tento tanec je založený na elegancii, rovnováhe pohybu a rytmu. Rytmus má 4/4 a 30 taktov za minútu.