Sociálna skupina je sociálny útvar, tvorený určitým počtom osôb, ktoré sú voči sebe vo viac alebo menej vymedzených pozíciách a rolách. Má vlastný systém hodnôt a noriem, ktoré upravujú správanie sa jej členov aspoň v záležitostiach pre skupinu významných. Obraz sociálnej skupiny závisí od kategórií intervenujúcich v ich reflexii. Osobitný záujem o výskum sociálnych skupín má najmä sociológia a sociálna psychológia.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.