Spojka je vojak určený na doručovanie rozkazov, hlásení, bojových dokumentov a služobných zásielok. Presúva sa peši alebo dopravným prostriedkom.[1][2]

Referencie Upraviť

  1. Vallo, Dušan; et al. (2004), „SPOJKA“, Vojenský terminologický a výkladový slovník, [Bratislava]: Ing. Igor Kvasnica, str. 123, ISBN 80-89018-63-7 
  2. „Spojka“, Vojenský terminologický slovník (1. vyd.), Praha: Naše vojsko, 1966, str. 253