Srbský dinár (srb. srpski dinar, v cyrilike cрпски динар) je zákonné platidlo Srbska. Súčasný srbský dinár vychádza z juhoslovanského dinára. Srbská provincia Kosovo, ktorá je pod správou OSN, používa ako svoju menu euro.

Jeden dinár sa delí na 100 para. ISO 4217 kód dinára je RSD. Názov dinár má srbská mena spoločný s niekoľkými menami štátov, ktoré boli v minulosti súčasťou Osmanskej ríše.

Súčasné bankovky upraviť

Emisia bankoviek
Vyobrazenie Nominál
Averz Reverz
    10 dinárov
    20 dinárov
    50 dinárov
    100 dinárov
    200 dinárov
    500 dinárov
    1000 dinárov
    5000 dinárov