Stavebný materiál

(Presmerované z Stavivo)

Stavebný materiál alebo stavivo je látka s vhodnými vlastnosťami, ktorá sa používa v stavebníctve na výstavbu. Ich význam má v stavebníctve z hľadiska výstavby, veľmi dôležitú úlohu. Predstavuje v podstate materiálovú základňu, bez ktorej by sa nezaobišli.

Rozdelenie

upraviť

Podľa pôvodu : prírodné, umelé

Podľa chemickej povahy : organické, anorganické, kombinované

Podľa účelu použitia  : nosné, nenosné, ochranné, prevádzkové, inštalačné, izolačné

Podľa spracovania : prírodné neupravené suroviny, druhotné suroviny, polotovary, kompozitné materiály, umelé priemyselné výrobky, doplnkové hotové výrobky

Použitie

upraviť

Používajú sa v stavebníctve, hutníctve, chemickom priemysle a drevárskom priemysle

Fyzikálne a chemické vlastnosti stavebných materiálov

upraviť