Steinstücken je bývalá exkláva Západného Berlína, ktorá bola obklopená územím vtedajšieho Východného Berlína. Povojnový Berlín bol zoskupením viacerých enkláv a exkláv, malých území v Západnom Berlíne patriacich vtedajšej NDR a naopak. Vo Východnom Berlíne existovalo 10 exkláv, pričom najznámejšou a zároveň najľudnatejšou bola obec Steinstücken. V roku 1971 došlo k zámene pozemkov a bol vytvorený koridor medzi touto obcou a Západným Berlínom. Všetky ostatné západoberlínske exklávy boli postupne pripojené do roku 1988, či už predajom, alebo zámenou pozemkov.