Strážovský potok je potok na Strednom Považí, v južnej časti okresu Považská Bystrica. Je to významný ľavostranný prítok Pružinky, meria 10,8 km a je tokom IV. rádu.

Strážovský potok
potok
Zdrojnica Strážovské vrchy
Ústie Pružinka
Dĺžka 10,8 km
Povodie Váh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-08-009
Číslo recipienta 4-21-08-2821
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina a v časti Strážov, na severovýchodnom svahu vrchu Strážov (1 213,3 m n. m.) v nadmorskej výške približne 890 m n. m., na území národnej prírodnej rezervácie Strážov. Od prameňa tečie viac-menej na sever, sprava najprv priberá krátky prítok zo západného svahu Čierneho vrchu (1 068,4 m n. m.), potom zľava prítok zo severného svahu Strážova a opäť sprava prítok z oblasti Krahulca. V tejto oblasti sú na ňom dva Strážovské vodopády. Následne pokračuje severoseverovýchodným smerom, z pravej strany priberá prítok zo severozápadného úpätia Čierneho vrchu, preteká bralnatou dolinou, z tej istej strany priberá najprv ďalší prítok z lokality Krahulec a potom prítok (519,4 m n. m.) zo severozápadného svahu Vrábľovej (813,5 m n. m.). Ďalej pokračuje severným smerom až k osade Predhorie, kde sprava priberá prítok z oblasti Sekanej a stáča sa smerom na severozápad. Preteká dolinou Radotiná, pričom zľava priberá prítok zo západného svahu Zadných kruhov (703,5 m n. m.), sprava prítok od osady Chmelisko a stáča sa na severoseverozápad. Pri osade Riedka potom priberá svoj najvýznamnejší prítok, ľavostranný Biely potok a výraznejšie rozširuje svoje koryto. Napokon vstupuje do Podmanínskej pahorkatiny v Považskom podolí, tečie smerom na sever a preteká cez Tŕstie. Priamo v obci sa v nadmorskej výške cca 327 m n. m. vlieva do Pružinky.