Stredná anomália v astrodynamike je vyjadrená nasledovne:

Stredná a pravá anomália. Stredná anomália je fiktívny uhol.

kde:

  • je stredná anomália v čase ,
  • je počiatočný čas,
  • je čas záujmu,
  • je stredný pohyb.


Alternatívne:

kde:

Stredná anomália je fiktívny uhol.

Skutočný uhol, ktorý teleso zaujme na eliptickej dráhe voči stredu elipsy, sa nazýva pravá anomália. U eliptických dráh nastane rovnosť strednej a pravej anomálie iba pri priechode telesa apsidami (pericentrom a apocentrom) dráhy; v ostatných bodoch dráhy sa stredná a pravá anomália líši tým viac, čím väčšia je hodnota excentricity dráhy e.