Svet

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Stvorenie sveta)

Svet môže byť:

 • vo filozofii a podobne: v objektívnom ponímaní súbor všetkých (najmä hmotných) vecí, ktoré sú (t.j. v širšom zmysle vesmír a všetko prípadné ostatné, v užšom - staršom - zmysle Zem), resp. v subjektívnom ponímaní predstava o súbore všetkých vecí, ktoré sú (presná definícia ale závisí od autora), pozri svet (všetko)
 • v kozmológii: vesmír
 • v bežnej komunikácii alebo v umeleckých textoch aj:
  • Zem (resp. Zem so všetkým, čo na nej existuje)
  • životný priestor ľudí
  • cudzina, najmä ďaleká; staršie aj len okolie, iný kraj
  • okruh ľudí s rovnakými záujmami; skupina jedincov rovnakého druhu
  • (všetci) ľudia, verejnosť
  • celkové pomery (života na Zemi alebo v jej časti), život, usporiadanie života (napr. stredoveký svet)
  • uzavretá (najmä životná) oblasť, okruh, sféra
  • hviezdna sústava, planetárna sústava; nebeské teleso; galaxia
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.