Suchý potok (prítok Jasenského potoka)

Suchý potok je potok na Horehroní, v severozápadnej časti okresu Brezno.[1] Je to pravostranný prítok Jasenského potoka, meria 5,9 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v Nízkych Tatrách, v podcelku Ďumbierske Tatry, na juhovýchodnom svahu Ráztockej hole (1 565,3 m n. m.), v nadmorskej výške okolo 1 315 m n. m. Tečie juhovýchodným smerom dolinou Tokáreň, zľava priberá prítok zo západného svahu Ráztockých poľán (1 335,8 m n. m.), sprava spod Ráztockej hole a opäť zľava z juhozápadného svahu Ráztockých poľán. Následne pokračuje Suchou dolinou, tu priberá ďalší ľavostranný prítok spod Ráztockých poľán, vytvára štyri prudké ohyby koryta a sprava priberá prítok spod Panského sedla. Ďalej tečie východným smerom, priberá pravostranný prítok spod Čierneho dielu (1 146,1 m n. m.), dva ľavostranné prítoky (najprv z Medveďovej, potom z oblasti Nad Suchou) a napokon ešte aj pravostranný prítok z lokality Na hrb. Na krátkom úseku tečie juhovýchodným smerom a na okraji Horehronského podolia (podcelok Lopejská kotlina) ústi severne od obce Jasenie, pri horárni Predsuchá, v nadmorskej výške okolo 537 m n. m. do Jasenského potoka.[2]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-06-30]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-06-30]. Dostupné online.