Jasenský potok (niekedy aj Jaseniansky potok) je potok na Horehroní, preteká územím okresu Brezno.[1] Je to pravostranný prítok Hrona a meria 17,6 km. Na hornom toku formuje takmer 11 km dlhú Jasenskú dolinu. V údolí potoka bola v rokoch 1923 - 1925 vybudovaná vodná elektráreň založená na spáde vody z Jasenského potoka a susedného potoka Lomnistá. Slúži dodnes a je technickou pamiatkou. Jasenský potok je typickým horským vodným tokom s bystrinným charakterom a vysokými prietokmi.[2]

Prameň: v Nízkych Tatrách na južnom svahu Veľkej hole (1 639,8 m n. m.), pod hlavným hrebeňom podcelku Ďumbierske Tatry, v nadmorskej výške okolo 1 480 m n. m.

Smer toku: krátko na juh, potom sa postupne stáča na juhovýchod a juhojuhovýchod, na dolnom toku tečie na juh

Geomorfologické celky: 1.Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, 2.Horehronské podolie, podcelok Lopejská kotlina

Prítoky: sprava prítoky potok spod Skalky (1 549,0 m n. m.), Husárka, Čremošný potok, Suchý potok, Nahrbený potok; zľava prítoky Rignerka, Tvrdá (s pravým prítokom Horná Tvrdá a s ľavým prítokom Dolná Tvrdá), Viržing (Mrcha potok), Prostredný potok (s pravým prítokom Gelfúsov potok, a s ľavými prítokmi Špíglov potok a Šífrov potok), Soviansky potok, Haliar a Lomnistá

Ústie: do Hrona juhozápadne od obce Predajná v nadmorskej výške okolo 430 m n. m.

Obce: Jasenie a Predajná

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-06-26]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-06-26]. Dostupné online.