Svätopluk, vo vtedajšej spisovnej slovenčine Svatopluk, je epos Jána Hollého, vydaný v roku 1833.

Je to jedno z prvých umeleckých spracovaní našich dejín, formou a kompozíciou mu boli vzorom antické Vergíliove a Homérove eposy, ale hlavný hrdina nepodlieha vplyvu bohov; má 12 spevov (na začiatku každého je propozícia). Dejovou líniou je Svätoplukova cesta a víťazstvo nad Nemcami; je napísaný časomerným veršovým systémom, hexametrom; autor využíva aj vzývanie vyššej moci (múzy Umky), tzv. invokáciu; nachádzajú sa tu aj opisy a peripetia, ktoré dej spomaľujú; autor do deja nevstupuje.

Kompozícia upraviť

12 nepomenovaných spevov, na začiatku každého je obsah. Bernolákovčina, inverzia, veľká epická šírka. Rozsiahly a podrobný dej. Autor využíva propozíciu - naznačenie deja.