Sverepec je potok na Strednom Považí na území okresu Považská Bystrica. V pramennej oblasti tvorí na úseku dlhom cca 700 m hranicu s okresom Púchov a na dolnom toku tečie k ústiu tiež územím okresu Púchov (cca 600 m). Je to pravostranný prítok Pružinky, meria 5,8 km a je tokom IV. rádu.

Sverepec
potok
Zdrojnica Považské podolie
Ústie Pružinka
Dĺžka 5,8 km
Povodie Váh
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-08-011
Číslo recipienta 4-21-08-2785
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Považskom podolí, v podcelku Podmanínska pahorkatina, na severnom svahu Brekovca (488,0 m n. m.) v nadmorskej výške cca 445 m n. m. V pramennej oblasti tečie juhovýchodným smerom, následne sa esovito stáča, pokračuje na juh a sprava priberá krátky prítok z juhovýchodného svahu Brekovca. Potom sa oblúkom stáča na východ, obteká poľnohospodárske družstvo na pravom a miestnu časť Sverepca Lazy na ľavom brehu a znovu sa oblúkom stáča na juh, pričom zľava priberá prítok prameniaci západne od osady Kunovec. Ďalej priberá ľavostranný prítok (312,8 m n. m.) zo severozápadného úpätia Skalice (463,2 m n. m.) a tečie intravilánom obce. Tu priberá zľava Dlhý potok, stáča sa viac juhojuhozápadným smerom, sprava priberá prítok z oblasti Záhorčia a zľava prítok zo severného úpätia Kobyly (466,9 m n. m.). Po opustení obce pokračuje juhozápadným smerom, tečie v priestore medzi cestou I/61 na pravom a diaľnicou D1 na ľavom brehu, pričom zľava ešte priberá prítok z lokality Širočina a sprava prítok prameniaci juhojuhozápadne od kóty 379,0 m. Východne od obce Visolaje sa v nadmorskej výške cca 334 m n. m. vlieva do Pružinky.