Svetelný deň (po angl. light day) je jednotkou dĺžky, ktorá je definovaná ako vzdialenosť, ktorú prejde svetlo v absolútnom vákuu za jeden celý deň (ktorý má 86 400 sekúnd), alebo 25 902 068 371 200 m. Táto hodnota je presná, pretože meter je v skutočnosti definovaný z hľadiska rýchlosti svetla.

Svetelný deň nie je príliš často používanou jednotkou, pretože existuje len zopár astronomických objektov takej vzdialenosti; Predpokladá sa, že Oortov mrak sa rozprestiera do vzdialenosti 290 až 580 svetelných dní od Slnka.

Ďalšie jednotky, súvisiace so svetelným dňom, sú svetelný rok, svetelný mesiac, svetelný týždeň, svetelná hodina, svetelná minúta, svetelná sekunda.