Svetelný týždeň (po angl. light week) je jednotkou dĺžky, ktorá je definovaná ako vzdialenosť, ktorú prejde svetlo v absolútnom vákuu za jeden celý týždeň (7 dní, z ktorých každý má 86 400 sekúnd), alebo 181 314 478 598 400 m. Táto hodnota je presná, pretože meter je v skutočnosti definovaný z hľadiska rýchlosti svetla.

Svetelný týždeň nie je príliš často používanou jednotkou, pretože existuje len zopár astronomických objektov v takej vzdialenosti; obežné dráhy objektov vonkajšej časti slnečnej sústavy sa lepšie merajú použitím svetelných dní alebo svetelných hodín, zatiaľ čo medzihviezdne vzdialenosti spadajú do mierky svetelných rokov. Predpokladá sa, že Oortov oblak sa rozprestiera do vzdialenosti 41 až 82 svetelných týždňov od Slnka.

Ďalšie jednotky, súvisiace so svetelným týždňom, sú svetelný rok, svetelný mesiac, svetelný deň, svetelná hodina, svetelná minúta, svetelná sekunda.