Synoptické evanjelium

Synoptické evanjelium je pomenovanie jedného z prvých troch evanjelií, teda: evanjelium podľa Matúša, Marka a Lukáša, pretože podávajú v podstate ten istý priebeh života a učenia Ježiša Krista.[1] Zaviedol ho nemecký teológ Johann Jakob Griesbach v roku 1776.[1]

Evanjelium podľa Jána sa od synoptických odlišuje štylom a čiastočne aj obsahom.[2]

Vzájomná podobnosť a literárna závislosť je predmetom skúmania biblistiky - tzv. synoptická otázka.[1]

Referencie

upraviť
  1. a b c synoptické evanjeliá. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 979 – 980.
  2. POKORNÝ, Petr; HECKEL, Ulrich. Úvod do Nového zákona : přehled literatury a teologie. Preklad Pavel Moskala, Lucie Kopecká. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2013. 840 s. (Teologie.) ISBN 978-80-7429-186-9. S. 348.

Iné projekty

upraviť