Tím pri práci.

Tím[1] (v 90. rokoch 20. stor. bol kodifikovaný aj tvar: team[2], v 80. a 70. rokoch slovníky uvádzali obidva tvary team aj tím[3][4], ale PSP len tvar team[5], do 60.rokov existoval len tvar team[6][7][8]; z angl. team, pôvodný význam „záprah“) je skupina ľudí, ktorá spoločne plní nejakú úlohu alebo chce dosiahnuť určitý cieľ, čo je možné len pri spolupráci všetkých členov. Napríklad:

Na rozdiel od hierarchického modelu spolupráce, kedy je väčšou úlohou poverovaný napríklad predák, majster alebo veliteľ a je na ňom, aby prácu zorganizoval, tímový model kladie väčší dôraz na horizontálne vzťahy, na rokovania, dohody a spoluprácu priamo medzi jednotlivými členmi. To však vyžaduje, aby všetci členovia mali jasno, čo chcú dosiahnuť, a kladie väčšie nároky na ich samostatnosť a zodpovednosť. Aj organizácia takejto spolupráce môže byť náročnejšia a výsledky síce zvyčajne kvalitnejšie, ale často časovo náročnejšie.

Význam spolupráce ľudí rôznych profesií na spoločnej práci sa objavil v polovici 20. storočia a slovo „tím“ sa stalo takmer módou. Z výskumov vyplýva, že správna veľkosť tímu prirodzene závisí od jeho úlohy, ale zo sociálne psychologického hľadiska sa odporúča 5 až 12 členov, väčšie tímy je dobré deliť na podtímy (podskupiny). Tím môže a tiež nemusí mať formálneho vedúceho, oboje riešenie má svoje výhody a nevýhody.

ZdrojeUpraviť

 1. ONDREJOVIČ, Slavomír. Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. ISBN 80-224-0655-4. S. 439.
 2. KAČALA, Ján. Pravidlá slovenského pravopisu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991. 535 s. ISBN 80-224-0080-7. S. 396.
 3. ORAVEC, J., LACA, V. Príručka slovenského pravopisu pre školy. Bratislava: SPN, 1986, S. 505
 4. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M., MANÍKOVÁ, Z. Slovník cudzích slov A/Z. Bratislava: SPN, 1979, S. 866
 5. Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom, 11. zrevid. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1971, S. 351
 6. Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1965, S. 373
 7. team. In: Slovník slovenského jazyka
 8. team. In: Slovenský náučný slovník N-Ž, 1932, S. 259
 • N. Hayes: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu. Praha: Portál, 2005 – 189 s
 • J. Plamínek: Synergický management: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: Argo, 2000 – 328 s.
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Tým na českej Wikipédii.