Tím[1] (v 90. rokoch 20. stor. bol kodifikovaný aj tvar: team[2], v 80. a 70. rokoch slovníky uvádzali obidva tvary team aj tím[3][4], ale PSP len tvar team[5], do 60.rokov existoval len tvar team[6][7][8]; z angl. team, pôvodný význam „záprah“) je skupina ľudí, ktorá spoločne plní nejakú úlohu alebo chce dosiahnuť určitý cieľ, čo je možné len pri spolupráci všetkých členov. Napríklad:

Tím pri práci.

Na rozdiel od hierarchického modelu spolupráce, kedy je väčšou úlohou poverovaný napríklad predák, majster alebo veliteľ a je na ňom, aby prácu zorganizoval, tímový model kladie väčší dôraz na horizontálne vzťahy, na rokovania, dohody a spoluprácu priamo medzi jednotlivými členmi. To však vyžaduje, aby všetci členovia mali jasno, čo chcú dosiahnuť, a kladie väčšie nároky na ich samostatnosť a zodpovednosť. Aj organizácia takejto spolupráce môže byť náročnejšia a výsledky síce zvyčajne kvalitnejšie, ale často časovo náročnejšie.

Význam spolupráce ľudí rôznych profesií na spoločnej práci sa objavil v polovici 20. storočia a slovo „tím“ sa stalo takmer módou. Z výskumov vyplýva, že správna veľkosť tímu prirodzene závisí od jeho úlohy, ale zo sociálne psychologického hľadiska sa odporúča 5 až 12 členov, väčšie tímy je dobré deliť na podtímy (podskupiny). Tím môže a tiež nemusí mať formálneho vedúceho, oboje riešenie má svoje výhody a nevýhody.

 1. Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. ISBN 80-224-0655-4. S. 439.
 2. Pravidlá slovenského pravopisu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991. 535 s. ISBN 80-224-0080-7. S. 396.
 3. ORAVEC, Ján; LACA, Vincent. Príručka slovenského pravopisu pre školy. 9. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. 598 s. S. 505.
 4. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovník cudzích slov: A/Z. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1979. 943 s. S. 866.
 5. Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. 11. zrev. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1971. 422 s. S. 351.
 6. Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. 6. nezm. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965. 429 s. S. 373.
 7. team. In: . In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 500.
 8. team. In: Slovenský náučný slovník. Ed. Pavel Bujnák. Zväzok III N – Ž. Bratislava; Praha : Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932. 348 s. S. 259.
 • N. Hayes: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu. Praha: Portál, 2005 – 189 s
 • J. Plamínek: Synergický management: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: Argo, 2000 – 328 s.
 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Tým na českej Wikipédii.