Tajch

rozlišovacia stránka

Tajch (z nem. Teich[pozn 1]) môže byť:

Poznámky upraviť

 1. V preklade: 1. bezodtokové malé jazero, 2. umelé vypúšťateľné jazero (na pohon zariadení alebo – pôvodne v stredoveku len – rybník), 3. (v 18. a 19. stor. aj:) vodárenská zemná hrádza.[1][2][3][4][5]

Referencie upraviť

 1. Teich, der [online]. dwds.de, [cit. 2019-06-20]. Dostupné online.
 2. Online-Bibliothek [online]. zeno.org, [cit. 2019-06-20]. Dostupné online.
 3. DWDS − deich (¹DWB) [online]. dwds.de, [cit. 2019-06-20]. Dostupné online.
 4. Online-Bibliothek [online]. zeno.org, [cit. 2019-06-20]. Dostupné online.
 5. Dudenredaktion. Das Herkunftswörterbuch (Etymologie der deutschen Sprache). [s.l.] : Bibliographisches Institut GmbH, 2015. 960 s. ISBN 978-3-411-90539-3. S. 849.
 6. MAJTÁN, Milan; RYMUT, Kazimierz. Hydronymia povodia Oravy. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2006. 205 s. ISBN 80-224-0906-5. S. 171.
 7. a b c Zborník Slovenského národného múzea (Etnografia). Martin : Osveta, 1980. 294 s. S. 227.
 8. a b KRAJČOVIČ, Rudolf. Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (34). Kultúra slova, 2012, roč. 46, čís. 4, s. 214. Dostupné online [cit. 2019-06-21]. ISSN 0023-5202.
 9. KRŠKO, Jaromír. Etnické vplyvy na hydronymiu Turca (z hľadiska diachrónie). In: Vlastné meno v komunikácii : 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002 : zborník referátov. Ed. Pavol Žigo, Milan Majtán. Vyd. 1. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV; Filozofická fakulta Univerzity Komenského; Veda, 2003. 340 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0791-7. S. 219–229.
 10. KÁLAL, Karel. Slovensko a Slováci. V Praze : F. Šimáček, 1905. 146 s. S. 83.
 11. tajch. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok IV. s – u. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1964. 760 s. Dostupné online. S. 484.
 12. Bulánková: Klasifikácia povrchových vôd [online]. fns.uniba.sk, [cit. 2019-06-20]. Dostupné online. S. 71
 13. ŠVIHÁLEK, Milan. Za svědky minulosti. V této podobě vyd. 1. Ostrava : Sfinga, 1993. 284 s. ISBN 80-85491-36-2. S. 198.
 14. Banskoštiavnické vodné nádrže - tajchy [online]. infoglobe.sk, [cit. 2019-06-20]. Dostupné online.
 15. banskastiavnica.sk, [cit. 2019-06-20]. Dostupné online. Archivované 2019-06-20 z originálu.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.