Takbír (arab. تَكْبِير‎) znamená po arabsky glorifikácia (Alaha) , najčastejšie vo význame „vyslovenie (frázy) Alláhu akbar“ (arab. ﷲ أكبر). Alláhu akbar znamená „Boh je najväčší“ (často nepresne „Boh je veľký“). Fráza sa používa ako neformálne vyjadrenie viery, ale aj ako formálna súčasť azánu alebo modlitby.

Moslim zdvíha svoje ruky aby recitoval takbír počas modlitby

Definícia a gramatikaUpraviť

Samotný termín takbír je slovesné podstatné meno vytvorené z trojpísmenového koreňa slova k-b-r (veľký), presnejšie zo slovesa II. kmeňa kabbara. Alláhu je nominatív mena Alláh a slovo akbar (najväčší) je elatív (3. stupeň) prídavného mena kabír (veľký).

PoužitieUpraviť

Túto frázu moslimovia recitujú v rôznych situáciach - napríklad keď sú šťastní, alebo keď chcú vyjadriť súhlas, keď chcú velebiť kazateľa, počas boja, ale aj v okamihoch extrémneho stresu alebo eufórie.

Fráza sa prednáša buď v každej fáze povinných modlitieb, ktoré sa vykonávajú päťkrát denne ako aj v osobných modlitbách, vykonávaných z vlastnej vôle . Rovnako moslimské zvolávanie k modlitbe a začiatok modlitby obsahujú túto frázu, ktorú možno počuť v mestách po celom moslimskom svete.

V islamskom svete často namiesto potlesku niekto zvolá „takbír“ a dav odpovie zborovo „Alláhu akbar“.

MottoUpraviť

Takbír sa často používa ako motto na vlajkách v islamskom svete.