Tarot je súbor 78 kariet spolu s odvodeným systémom výkladu a postupov, ktoré sa používajú na štúdium ezoteriky, meditáciu alebo veštenie. Tarot je blízkym príbuzným súborom hracích kariet zvaných tarokové karty, ktoré sa dodnes používajú na hru taroky.

Štyri karty tarotu Visconti-Sforza z 15. storočia.

História tarotových kariet

upraviť

Pôvodný súbor hracích kariet vznikla začiatkom 14. storočia pravdepodobne v severotalianskych mestských štátoch. Je zaujímavé, že až do roku 1781 neexistuje žiadna písomná zmienka o použití tarokových (tarotových) kariet pri veštení, aj keď boli publikované mnohé práce popisujúce ale aj odsudzujúce používanie iných kariet pri predpovedaní budúcnosti.

Názov tarot (tiež taraux alebo tarocchi) sa objavuje v roku 1505 paralelne vo Francúzsku a v Taliansku. Už predtým však boli známe kartové súbory pod názvom trionfi či triumphi (tromfy).

Najstaršími dochovanými tarotovými kartami sú tri súbory zo začiatku 15. storočia, všetky vyhotovené pre milánsku vládnucu rodinu Visconti. Má sa za to, že najstarší súbor vznikol ako svadobný dar pri príležitosti spojenia rodín Visconti a Sforza, od čoho dostala aj meno – Visconti-Sforza. Autorstvo sa pripisuje Bonifaciovi Bembovi alebo iným umelcom ferrarskej školy.

Súbory s jednoduchšou kresbou sa dochovali z rozličných období z mnohých miest vo Francúzsku. Pôvodné kresby azda pochádzali zo začiatku 16. storočia, aj keď samotné karty boli vytlačené v 17. storočí. Najznámejšou z týchto sád je marseillský tarot.

V roku 1781 boli publikované dve eseje vo francúzštine, v ktorých sa po prvýkrát popisuje tarot ako okultná schránka ezoterického učenia.

  • Antoine Court de Gébelin: O hre tarot (Du Jeu des Tarots)
  • Louis-Raphaël-Lucrèce de Mellet: Výskumy o tarote (Recherches sur les Tarots)

Štruktúra tarotu

upraviť

Úplný súbor 78 tarotových kariet sa tradične rozdeľuje na dve skupiny zvané Veľká arkána a Malá arkána. Slovo arkána pochádza z latinského arcanum (množné číslo arcana) – to čo je ukryté v truhlici (lat. arca). Niektoré súbory obsahujú odlišný počet kariet, podľa zámeru zostavovateľa, aj keď váčšina autorov sa zhoduje na počte 78.

Zatiaľ čo karty veľkých arkán predstavujú archetypálne, univerzálne myšlienky, malé arkány stelesňujú každodenné, svetské situácie, problémy a ľudí. Karty Veľkých arkán bývajú bohato ilustrované obrazmi podnecujúcimi fantáziu, ktoré sú plné zjavných alebo skrytých symbolov. Karty malých arkán sú niekedy ilustrované len svojimi farbami, alebo zobrazujú doslovné, jednoduché obrazy.

Veľká arkána

upraviť

Veľké arkána pozostáva z 22 kariet označených rímskymi číslicami I–XXI a z jednej karty bez čísla, alebo označenej číslicou 0 (nula). Karty veľkých arkán najčastejšie znázorňujú scény s osobami, ktoré symbolizujú všeobecné pojmy, ktoré sú uvedené aj v nápise na karte. Moderné súbory môžu niesť abstraktné obrazce alebo koláže, vždy sú to však symbolické zobrazenia komplexných pojmov. Názvy kariet a zobrazené symboly majú korene v stredovekej alebo renesančnej symbolike. Zoradenie kariet je viac-menej štandardizované, aj keď niektoré karty sa môžu v rôznych súboroch líšiť.

Číslo Názov
0 Blázon (Šašo)
I Mág (Kaukliar)
II Veľkňažka (Pápežka)
III Kráľovná (Cisárovná)
IV Kráľ (Cisár)
V Veľkňaz (Pápež)
VI Láska (Milenci)
VII Voz (Vozataj)
VIII Spravodlivosť
IX Pustovník
X Koleso šťastia
XI Sila
XII Obesenec
XIII Smrť
XIV Umiernenosť
XV Diabol
XVI Veža (Dom Boží)
XVII Hviezda
XVIII Mesiac
XIX Slnko
XX Súd
XXI Svet

Malá arkána

upraviť

Malé arkána pozostáva z 56 kariet v štyroch farbách, ktoré sú identické s farbami latinských kariet. Každá farba symbolizuje jeden zo štyroch základných živlov, ktorý ovplyvňuje sféru vplyvu a význam karty:

Farba Živel
palice
(žezlá)
oheň
poháre
(kalichy)
voda
meče
(blesky)
vzduch
mince
(disky, pentagramy)
zem

Odkazy na knihy

upraviť

Papus: The Tarot of the Bohemians

Arthur Edward Waite: The Pictorial Key to the Tarot

P. D. Ouspensky: The Symbolism of Tarot

Vnútorná štruktúra tarotu - Vzťah tarotu k mágii, kabaly a kresťanskej viery, na základe diel mága Františka Bardona

Knížnica Golden Dawn