Tautológia

rozlišovacia stránka

Tautológia môže byť:

  • v matematickej logike: výrok, výraz alebo formula logického kalkulu, ktorá je pravdivá pri akýchkoľvek významoch pravdivosti ich premenných, synonymum: totožnostno-pravdivý výrok, pozri totožnostno-pravdivý výrok
  • v tradičnej logike: definícia, v ktorej sa v definiense jednoducho inými slovami opakuje to, čo sa myslí v definiende, pozri tautológia (tradičná logika)
  • v lingvistike a rétorike: opakovanie toho istého výrazu s úmyslom sugestívnejšie poukázať na niečo, pozri pozri tautológia (rétorika)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.