Teória hospodárskeho rastu

Teória hospodárskeho rastu je teória zaoberajúca sa dlhodobými tendenciami vývoja ekonomiky a jeho tempami. Jej začiatky možno nájsť už v učení A. Smitha a T. R. Malthusa.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.