Teória komunikácie

Teória komunikácie je teória skúmajúca procesy prebiehajúce počas komunikácie. Skúma komunikáciu z hľadiska prenosu informácií (technické hľadisko) alebo z ľudského hľadiska (psychologické, napr. pochopenie správy).

Jednoduchý lineárny model komunikácie človek-človek

Venuje sa všetky typom komunikácie podľa účastníkov (človek-človek, človek-stroj, človek-stroj-človek, človek-zviera) ale aj elektronickej, neverbálnej atď.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.