Teória prekladu prekladu je jazykovedná disciplína zaoberajúca sa systémovým štúdiom prekladu. Jej úlohou je modelovanie prekladateľského procesu a textu. Teória prekladu zahrnuje v sebe všetky aspekty semiologického prístupu k textu, pretože jej skúmaný objekt je znak a jeho transformácie. Popri aspekte logicko-syntaktickom, šemantickom je to aj zložka pragmatická. Jednotlivé aspekty potom reprezentujú príslušné disciplíny v synchrónnej a diachrónnej perspektíve výskumu.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.