Tektonický proces

Tektonický proces je geologický proces pri ktorom dochádza k pohybom a poruchám v zemskej kôre. Pôvod tektonických síl je vo vnútornej dynamike Zeme (tzv. endogénne procesy). Príkladom tektonických procesov sú pohyby pozdĺž zlomov alebo orogenéza. Tektonikcé procesy sú súčasťou deformačných procesov. Tieto javy sa vyznačujú tým, že sú naložené (prekrývajúce) na staršie primárne štruktúry a môžu ich čiastočne alebo aj úplne zastierať.[1]

Tektonické procesy sa v prírode často prelínajú s netektonickými a tektonometamorfnými procesmi.

ReferencieUpraviť

  1. Marko, F, Jacko, S., 1999: Štruktúrna geológia 1. Všeobecná a systematická. Vydavateľstvo Harlequin, Košice, 181 s.

ZdrojeUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.