Teplá (prítok Hrona)

potok v okresoch Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom

Teplá je potok na Strednom Pohroní, na území okresov Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom.[1] Je to ľavostranný prítok Hrona, meria 16,5 km a je tokom III. rádu.

Teplá v Sklenych Tepliciach

V údolí potoka sa nachádza niekoľko chránených lokalít: na ľavom brehu Kamenný jarok, Wilckensove stromy, Bralce, na pravom brehu Kapitulské bralá a Szabóova skala. Na dolnom toku sa od hlavného koryta oddeľuje sprava vedľajšie rameno, ktoré tečie na sever popri obci Lehôtka pod Brehmi a ústi do Hrona v nadmorskej výške cca 232,5 m n. m.[2]

Prameň: v Štiavnických vrchoch na severozápadnom svahu vrchu Brezový hrad (812,7 m n. m.; na ňom stojí Žakýlsky hrad) v nadmorskej výške okolo 700 m n. m.

Smer toku: k obci Podhorie na juh, odtiaľ po sútok s Čamporovou na severozápad, potom po ústie Kamennej doliny pokračuje na západ, následne sa oblúkom stáča na sever, za obcou Sklené Teplice opäť na severozápad a postupne až na západojuhozápad, pri obci Lehôtka pod Brehmi na krátkom úseku na sever a napokon tečie k ústiu na západ

Geomorfologické celky: 1.Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina, časti Štiavnická brázda a Vyhnianska brázda, 2.Žiarska kotlina

Prítoky: sprava Čamporová, Vydričný potok, prítok z oblasti Maselnej, zľava spod kóty 753,8 m, z lokality Rebriny, Kozí potok, prítok spod Širokého vrchu, z Kamennej doliny, spod samoty Pri Novom kríži, prítok (375,5 m n. m.) od Štepnice, z oblasti Janova, spod kóty 465,6 m, z oblasti Bralca a z oblasti Farskej hory

Ústie: do Hrona na severnom okraji obce Hliník nad Hronom v nadmorskej výške okolo 228 m n. m.

Obce: Podhorie (časť Teplá), Sklené Teplice, Lehôtka pod Brehmi a Hliník nad Hronom (okrajom)

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-04-10]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-04-10]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť