Teplica (prítok Bodvy)

Teplica je potok v regióne Turňa, v západnej časti okresu Košice-okolie.[1] Je to pravostranný prítok Bodvy, meria 4,9 km a je tokom V. rádu.

Teplica

(prítok Bodvy)

potok
Zdrojnica Teplický les, Jasovská planina
Ústie Bodva, Jasov
Dĺžka 4,9 km
Povodie Bodva
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-33-01-019
Číslo recipienta 4-33-01-416
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Slovenskom krase, v podcelku Jasovská planina[2], južne od kóty 495,8 m v lokalite Teplický les, v nadmorskej výške približne 400 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie spočiatku viac-menej východoseverovýchodným smerom, pričom sa viacnásobne vlní, následne sa stáča na východ a zľava priberá tri prítoky spod masívu Šugova. Ďalej priberá ľavostranný prítok z JZ svahu Šugova (487,6 m n. m.), pri horárni Teplica z tej istej strany prítok z lokality Živánka a koryto sa stáča na východoseverovýchod. Opäť zľava potom priberá prítok z JV svahu Šugova, napája najprv dva malé rybníky, potom aj väčší Jasovský rybník, zľava priberá vedľajšie rameno Bodvy a preteká popri areáli autokempingu na ľavom brehu. Napokon sa stáča juhovýchodným smerom, vteká do Košickej kotliny, do podcelku Medzevská pahorkatina, a južne od centra obce Jasov (priamo pod vrchom (350,1 m n. m.), na ktorom stoja ruiny Jasovského hradu) ústi v nadmorskej výške cca 254 m n. m. do Bodvy.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-02-24]. Dostupné online.