Termodynamická veta

Termodynamická veta alebo termodynamický zákon je jeden z troch základných zákonov termodynamiky. Je to zo skúseností odvodený princíp:

Niekedy sa pridáva tzv. nultá termodynamická veta.