Termonukleárna reakcia

(Presmerované z Termonukleárna fúzia)

Termonukleárna reakcia je jadrová syntéza, pri ktorej sú reakční partneri uzavretí v istom reakčnom objeme tak, že sa dosiahne to, že energia tepelného pohybu stačí na prekonanie elektrostatických odpudivých síl medzi nimi. Tento typ reakcií sa označuje i ako termonukleárna syntéza, termonukleárna fúzia, termojadrová reakcia, termojadrová syntéza alebo termojadrová fúzia.

Zovšeobecnenejšia definícia znie tak, že je to jadrová syntéza ľahkých jadier (2H, 3H), ktorá prebieha pri veľmi vysokých teplotách a tlaku a pri ktorej sa uvoľňuje veľa energie.

Termonukleárne reakcie prebiehajú napríklad v jadre Slnka alebo iných hviezd.

Technologický význam

upraviť

Ak by sa podarilo uskutočniť efektívnu jadrovú syntézu, znamenalo by to koniec energetických problémov. S palivom by nebol problém, keďže 1H aj 2H sa vyskytujú vo veľkom množstve v prírode (1H výrazne viac než 2H). Pre súčasnú techniku[kedy?] nie je problém vyvinúť takú teplotu (teda kinetickú energiu na prekonanie elektrostatických odpudivých síl), problém je v materiáli, pretože žiadny známy materiál si pri takých teplotách neudrží tvar, resp. tuhé skupenstvo, a mení sa na plazmu. Jedným z možných riešení sú supravodiče.