Vlnovka

(Presmerované z Tilda)

Vlnovka alebo tilda (~) je grafém, ktorý má niekoľko funkcií.

Tilda

V bežnom použití vyjadruje odhad, napr. „za ~30 minút“ môžeme čítať: približne za 30 minút.

V matematike alebo pri bežnom použití v texte ako samostatný znak vyjadruje odhad alebo podobnosť; môžeme ju čítať ako „približne“. Reláciu medzi dvoma výrazy, napr. x ~ y, čítame „x je radovo rovnaké ako y“. Existuje v niekoľkých variáciách, napr. dvojitá vlnovka (≈) vyjadruje reláciu „približne rovnaké ako…“, trojitá (≋) značí kongruenciu.

Vo fyzike vyjadruje striedavý prúd.

V logike a najmä v niektorých programovacích jazykoch sa používa ako unárny operátor logické alebo bitové negácie, ako bitový doplnok, teda ako bitová operácia pre prevrátenie všetkých bitov v bajte naraz, práve s prefixovým operátorom ~x (napr. v jazyku C). V niektorých programovacích jazykoch (C++, C#, Java atď.) sa používa na označenie deštruktora triedy: ~ NázovTriedy.

V niektorých operačných systémoch typu Unix značí ~ domovský adresár daného užívateľa. V OS Windows 95 a vyšších je ~ použitý ako skratka mapujúca spätnú kompatibilitu systému MS-DOS, ktorý rozlišoval maximálne 8 znakov pre meno a 3 znaky pre príponu súboru, napr. adresár Program Files sa javí ako PROGRA~1.

V niektorých jazykoch je tilda používaná ako diakritické znamienko ( ˜ ) umiestnené nad písmenom. Označuje tak zmenu vo výslovnosti, ako napr. nazalizáciu. Používa sa napríklad v španielčine na označenie palatalizovaného n (ñ), v portugalčine na označenie nosoviek (ã, , ĩ, õ, ũ) alebo v estónčine a ďalších baltofínskych jazykoch na vyjadrenie samohlásky [ɤ] písané ako õ.

Svoje uplatnenie má ale aj v iných jazykoch a fonetických abecedách, napr. vo vietnamčine alebo medzinárodnej fonetickej abecede. V japončine sa používa pretiahnutá verzia vlnovky (⁓) pre fonetické predĺženie danej slabiky a ako symbol pre sarkazmus.

Vo výkladových slovníkoch je používaná ako substitúcia vykladaného pojmu.

Jej ASCII kód je 126 (U+007E), kód malej vlnovky je U+02DC, kód obrátenej vlnovky U+223D.

Preklad

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Vlnovka na českej Wikipédii.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Vlnovka

Externé odkazy

upraviť