Tioly sú zlúčeniny podobného zloženia ako alkoholy, ale namiesto atómu kyslíka majú v molekulách atóm síry.[1][2] Ich funkčná skupina je –SH,[1][2] všeobecne sa teda dajú zapísať ako RSH (kde R je zvyšok molekuly). Príkladom je metántiol, CH3-SH. Konjugovanými zásadami tiolov sú tioláty, RS-. Tioly sú obdobou anorganických sulfidov. Táto funkčná skupina sa nazýva buď tiolová skupina alebo sulfanylová skupina. Tioly sa taktiež niekedy nazývajú merkaptány. Tento názov pochádza z latinského mercurium captans, "zachytávajúci ortuť",[3] a bol odvodený od vlastnosti tiolátov tvoriť silné väzby so zlúčeninami ortuti.[4]

Tiolová skupina, kde R je alkyl alebo aryl

Referencie

upraviť
  1. a b ĎURAČKOVÁ, Zdeňka. ORGANICKÁ CHÉMIA pre BMF [online]. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, [cit. 2022-09-23]. Dostupné online.
  2. a b Názvoslovie organických látok [online]. Prírodné javy, [cit. 2022-09-23]. Dostupné online. Archivované 2022-01-27 z originálu.
  3. https://www.dictionary.com/browse/mercaptan
  4. https://books.google.sk/books?id=wCUAAAAAMAAJ&pg=PA369&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tiol