Tioly sú zlúčeniny podobného zloženia ako alkoholy. Namiesto atómu kyslíka majú v molekulách atóm síry. Ich funkčná skupina je -SH. Túto skupinu nazývame buď tiolová skupina alebo sulfanylová skupina. Napríklad metántiol CH3-SH. Konjugovanými zásadami tiolov sú tioláty, RS-. Tioly sa taktiež niekedy nazývajú merkaptány. Tento názov pochádza z latinského mercurium captans - zachytávajúci ortuť[1] a bol odvodený od vlastnosti tiolátov tvoriť silné väzby so zlúčeninami ortuti.[2]

Tiolová skupina, kde R je alkyl alebo aryl

ReferencieUpraviť

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Tiol