Tlačidlo (grafický prvok)

Tlačidlo (po angl. button) je obrázok tlačidla (malý obdĺžnik s vytieňovanými stranami s prípadným popisom) v softvéri, ktorý sa ovláda kurzorom (kurzor sa presunie na tlačidlo a potvrdí sa stlačením tlačidla na myši). Softvérové tlačidlo imituje tlačidlo skutočné. Stlačením softvérového tlačidla sa spúšťa procedúra, podprogram alebo funkcia softvéru. Tento spôsob ovládania je súčasťou grafického užívateľského rozhrania (GUI).