Potvrdenie

rozlišovacia stránka

Potvrdenie (nedokonavý vid: potvrdzovanie) môže byť:

  • dosvedčenie správnosti či pravdivosti, resp. [len pre dokonavý vid] príslušný doklad (dôkaz), pozri napr. pod dosvedčenie, správnosť, pravdivosť
  • ukázanie sa správnym či pravdivým
  • prisvedčenie, súhlas(enie)
  • uznanie za platné, schválenie ako platné, resp. [len pre dokonavý vid] príslušný doklad, pozri pod platnosť
  • záväzné osvedčenie či overenie (najmä písomné, pečiatkou, podpisom), resp. [len pre dokonavý vid] príslušný (najmä úradný) doklad, pozri napr. pod osvedčenie, doklad
  • zastarano: utvrdenie (v niečom)
  • v logike: druh vzťahu medzi dvoma súdmi, pozri potvrdenie (logika)

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.