Traja králi

postavy z Matúšovho evanjelia, ktoré navštívili Ježiša krátko po jeho narodení v Betleheme

Traja králi je označenie mudrcov označených v Evanjeliu podľa Matúša (presnejšie: Mt 2,1-12). Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša. Za čias Origena sa začínajú považovať za svätcov. Ich počet ani mená nie sú v Biblii zaznamenané. Ich počet bol stanovený podľa troch darov, ktoré sú uvedené v Biblii. Neskôr sa na kresťanskom Západe objavujú aj ich mená: Gašpar, Melichar a Baltazár a začali sa označovať za kráľov.

Traja mudrci s frýgickými čiapkami (mozaika z Baziliky sv. Apolinára v Ravenne), 526.

Majú bohatú ikonografiu, niekedy sa zobrazujú ako muž starý, potom mladý a muž v strednom veku. Na Západe je zvykom maľovať jedného z nich ako černocha. V byzantskej ikonografii sa spravidla zobrazujú na ikone Narodenia Pána, nie však ako králi.

Existujú aj ich údajné pozostatky, ktoré sú uložené v rakve v Kolínskej katedrále. Táto rakva je dar Fridricha Barbarossu. Priniesol ich z lúpežnej výpravy do Milána v roku 1164 a tam sa vraj dostali v 5. storočí z Carihradu.

Ľudia ich pokladali za patrónov cestujúcich, neskôr ale rímskokatolícka cirkev vyhlásila za patróna cestujúcich svätého Krištofa.

Sviatok

V gréckokatolíckej cirkvi sa ich príchod spomína v rámci sviatku Narodenia Pána. Neoznačujú sa ako králi, ale ako mudrci - mágovia.


V rímskokatolíckej cirkvi sa ich sviatok slávi 6. januára v rámci sviatku Zjavenia Pána. Počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-24 (Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom). Toto sa však často chybne vysvetľuje ako 20-G+M+B-24 podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov.

 
Traja mudrci

Iné projekty

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Traja králi

Zdroje

  • David Hugh FARMER: Oxfordský lexikón svätcov, Bratislava: Kalligram, 1996. ISBN 80-7149-094-6

Pozri aj