Tribotechnika

Tribotechnika je odborno – populárny časopis, ktorý vychádza v štvrťročných intervaloch. Zameriava sa na publikovanie informácii v oblasti tribológie, uverejňuje nové myšlienky, názory, podnety a inšpirácie z vedných oblastí ako je fyzika, chémia, elektrochémia, lomová mechanika, metalurgia, strojárstvo, elektrotechnika, elektronika a medicína (konkrétne ortopédia, očná a zubná technika).

Cieľom tohto periodika je vytvoriť mediálny priestor pre popularizáciu tribológie, prezentáciu relevantných produktov zainteresovaných firiem a poskytnúť príležitosti pre vedeckých pracovníkov na publikáciu výsledkov ich práce.

HistóriaUpraviť

Prvé číslo TriboTechniky vyšlo v septembri 2008, vo vydavateľstve Techpark, o.z. v Žiline. Časopis vychádza jedenkrát za 3 mesiace a je distribuovaný na Slovensku aj v Česku.

DistribúciaUpraviť

Menšia časť nákladov, približne 40%, je distribuovaná na veľtrhy a výstavy, ktoré tematicky zodpovedajú zameraniu časopisu, na Slovensku aj v Česku a na niektorých vybraných veľtrhoch v zahraničí. Zvyšných 60% distribúcie tvorí direct mail, t. j. priame zasielanie časopisu predplatiteľom, firmám a taktiež zasielanie na základe adresárov firiem.

Externé odkazyUpraviť